אחריות ושרות
 

1. אחריות ושירות למוצר ינתנו עם הצגת חשבונית הרכישה.
2. תקופת האחריות החל מיום המכירה ולתקופה בת 12 -36 חדשים בהתאם למצויין על גבי החשבונית או בהצעת המחיר. בכל מקרה אחריות לספקי- כח, מטענים וסוללות הינה ל-12 חדשים בלבד למעט מקרים בהם צוין מפורשות אחרת ספציפית בנוגע לרכיבים אילו.
3. האחריות תינתן במעבדתנו, למעט מקרים בהם צוין מפורשות אחרת. או ללקוחות להם אחריות גורפת באתר הלקוח.
4. אחריות למחשבים ניידים ומדפסות – תינתן במרכזי שירות של היצרנים באחריותם. אקסס הינה מעבדת יצרן מורשית למחשבי לנובו מסדרת Thinkpad ולכן ניתן לקבל אחריות למוצרים אלו במעבדתנו.
5. תיקון מוצר/ החלפת מוצר בתקופת האחריות לא יאריך בשום מקרה את תקופת האחריות למוצר.
6. אקסס מתחייבת לתקן ללא תשלום כל קלקול חומרתי שיתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולתקן ככל שיידרש את המוצר או כל חלק ממנו ללא תשלום. למעט המקרים הבאים:
א. במקרים בהם נגרמו ליקויים ו/או תקלות ו/או שבר במוצר כתוצאה משימוש לא נכון ו/או טיפול שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או יבואן המוצר ו/או רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה,תאונה, נזקי מלחמה ופעולות עוינות.
ב. במקרים בהם אובחנו סימני נוזלים, קורוזיה, חלודה, מזיקים, אבק , לכלוך וחפצים זרים.
ג. נזקי ופגעי טבע ו/או כח עליון (לרבות שיטפונות, רעידות אדמה, בעיות באספקת מתח, תנאי מיזוג לקויים או תנאים חריגים אחרי).
ד. אספקת חשמל בלתי תקינה, תקלות ברשת החשמל.
ה. נעשה תיקון, כיוון, כיול, עבודה או שינוי מכל סוג שלא באמצעות אקסס או מי שהוסמך ע”י יבואן המוצר ו/או ע”י נותן השירות.
ו. המוצר נפתח שלא באמצעות אקסס או מי שהוסמך ע”י יבואן המוצר ו/או ע”י נותן השירות.
ז. נזק שנגרם למוצר עקב אריזה או הובלה בלתי הולמת . ח. האחריות מוגבלת לעלות הרכיב התקול בלבד. אקסס אינה אחראית לנזקים ו/או להפסדים ו/או לאובדן הכנסה, אובדן הזמנות או אובדן זמן שלרוכש המוצר ו/או כל צד שלישי כתוצאה מליקוי במוצר ו/או אי התאמה ו/או השבתה של המוצר.
7. אחריות תינתן לתקלות חמרה בלבד לפי תנאי כתב האחריות ולא לתקלות תכנה לכל סוגיהן לרבות תקלות במערכת הפעלה, דרייברים, וירוסים, תקלות משתמש וכיו"ב.
8. אקסס אינה אחריות על כל תכנה ו / או חומר הנמצא על גבי מוצריה. דאגה לגיבוי החומר הוא באחריות המשתמש. שיחזור חומר או תוכנות שנרכשו באופן חוקי בלבד יחויב בתשלום , ובמידה ויתאפשר השיחזור.
9. אקסס אינה אחראית לתאימות המוצר לתאימות מוצרים ו/ או תוכנות אחרות שברשות הלקוח.
10. אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת, שדרוג עתידי או בכל הקשור לשוויו וסחירותו. 11. תיקון מחשבים ניידים / הזמנת רכיבים עבורם שלא במסגרת אחיות תוגבל לשלושה חדשים בלבד.
     

Access Technologies Ltd.
Tel.972-(0)8-9406610  Fax.972-(0)8-9409684
info@accesstech.co.il
Golda Meir 7 P.O.Box 4135, Weizmann Science Park
Nes Ziona 7414002, Israel
img img img img img img img